Expert in Dakwerken: APM bvba

A

Wat doet een expert / deskundige?

Een expert vertrekt advies inzake maatregelen om schade te voorkomen en verdere schade te vermijden. Zijn er gebreken aan het dak van je woning, van eender welke aard? Wij analyseren de problematiek, geven advies inzake mogelijke oplossingen en stellen een gedetailleerd verslag op voor juridische verdediging. Er wordt een deskundig verslag opgemaakt met aanduiding van oorzaken, gebreken en wat de eventuele oplossingen zijn.

A

Waarom een expert / deskundige?

De sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving heeft ertoe geleid dat deskundigenonderzoek een prominente rol heeft verworven in juridische besluitprocessen.  Laat je ten gepaste tijden bijstaan door een deskundige.  Dit is een expert die door je zelf aangeduid om jou op technisch vlak bij te staan en jouw belangen te verdedigen.

Adviseur dakwerken

Wie zijn wij?

Wij zijn een onafhankelijk expertisebureau dat je van dienst kan zijn met het onderzoeken en in kaart brengen van bouwgebreken en suggesties aangaande dakwerken en jou oplossingen biedt.

Wij bieden hulp bij en bijstand bij:

– problemen en gebreken met betrekking tot dakwerken

– schadegevallen voortkomend uit dakwerken

– advies met betrekking tot bouwgeschillen rond dakwerken

– bemiddelingen rond dakwerken

Adviseur
Deskundige dakwerken

Kurt Peeters: jouw adviseur

Jouw expert, Kurt Peeters, is gerechtsdeskundige aan de rechtbank van koophandel van Turnhout, en heeft meer dan 28 jaar ervaring in de sector dakwerken.

Kurt Peeters heeft een ruime ervaring als expert dakwerken, gerechtsexpertises en expertises voor particuliere opdrachtgevers, waardoor deze beschikt over de nodige kennis en ervaring om juist en accuraat advies te verstrekken inzake dak-gerelateerde kwesties.

Bij enige twijfel, neem gerust vrijblijvend contact op via Kurt@Peeters-Maes.be.